تماس باما


دفتر فروش مرکزی:

استان گلستان، گرگان، ابتدای جاده آق قلا بازار آهن

کارخانه:

استان گلستان شهرک صنعتی اترک

ایمیل سازمانی مهران پولاد: info@mehranpoolad.com