1 کالا

وادار میانی (وال پست ستونی) در ساختمان‌ها به عنوان اجزای قائم به کار می‌روند و وظیفه تقویت و تثبیت دیوارها و سازه‌های بنایی را دارند. آنها به طور عمده در سیستم‌های سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند تا تأمین کنند که دیوارها و دیگر اجزا به نحو صحیح و مطمئن به سازه متصل شوند.

استفاده از وادار میانی (وال پست ستونی) اجباری است و شرایط مورد نیاز برای نصب آنها به اندازه‌ای است که در صورت تطابق با آنها، استفاده از وال پست ستونی ضرور است. این شرایط عبارتند از:

اگر طول دیوار کمتر از چهار متر باشد، نیازی به وال پست میانی (وال پست ستونی) نیست.

اگر طول دیوار بین چهار تا پنج متر باشد و بدون پنجره (ساب فریم) باشد، یک عدد وال پست میانی (وال پست ستونی) نصب می‌شود.

اگر طول دیوار بین پنج تا هفت متر باشد و بدون پنجره (ساب فریم) باشد، دو عدد وال پست میانی (وال پست ستونی) نصب می‌شود.

اگر طول دیوار بین هفت تا نه متر باشد و بدون پنجره (ساب فریم) باشد، سه عدد وال پست میانی (وال پست ستونی) نصب می‌شود.

وال پست‌ها در ساختمان‌ها به عنوان اجزای قائم و اتصالی استفاده می‌شوند و وظیفه تضمین اتصال سازه‌ها به سازه‌های دیگر و ایجاد اتصالات مکانیکی ایفا می‌کنند. برای این منظور، دو سر وادار میانی (وال پست ستونی) باید به مناسبترین نقاط در کف و سقف مهار شوند. این اتصال‌ها می‌توانند با جوشکاری، جوشکاری به کمک پلیت‌ها، یا استفاده از انکر بولت و سایر اتصالات مکانیکی ایجاد شوند.

همچنین، لبه‌های قائم (وال پست ستونی) نباید آزاد باقی مانده و باید به یک تیغه دیگر، دیوار عمودی دیگر یا اجزای سازه که از مواد مثل فولاد، بتن مسلح یا چوب تشکیل شده‌اند و با اتصال کافی به آنها متصل شوند. این اتصال‌ها به تثبیت و تقویت وادار میانی (وال پست ستونی) در سازه کمک می‌کنند.